• Nauja
Pavasario balsai. Lyrika

Pavasario balsai. Lyrika

6,40 €
check Turime
Kiekis

Knygoje spausdinami šie Maironio kūriniai:

 • Ačiū tau, Viešpatie
 • Taip niekas tavęs nemylės
 • Aš norėčiau prikelti
 • Poezija
 • Poeta
 • Iš Danutės akių
 • Taip maža paramos
 • Seniai aš laukiu išsiilgęs...
 • Išnyksiu kaip dūmas
 • Ar aš kaltas
 • Poetui mirus
 • Mano gimtinė
 • Pavasaris
 • Duetas
 • Vasaros naktys
 • Saulei leidžiantis
 • Užmigo žemė
 • Suolelis miške
 • Tupi šarka
 • Kukavo gegutė
 • Džiovininkė
 • J. St.
 • Jei žemė širdį viliojo
 • Uosis ir žmogus
 • Augo putinas
 • Mergaitė
 • Smuikui griežiant
 • Akys
 • Bažnyčioj gieda „aleliuja"...
 • Ne pranašas, aš ne kovot...
 • Malda
 • Kam širdį davei?
 • Prieš altorių
 • Marijos giesmė (Marija, Marija...)
 • Marijos giesmė (Mylimoji Karaliene...)
 • Didysis šeštadienis
 • Šv. Aušros vartų Marijai
 • Tos pačios giesmės variantas
 • Sunku gyventi
 • Rusų laikais priešaušris
 • Jei kada pančiai nukris
 • Miškas ūžia
 • Tu girele, tu žalioji...
 • Šalin, dūsavimai
 • Nedaugel mūsų
 • Užtrauksme naują giesmę
 • Nebeužtvenksi upės
 • Lietuva brangi
 • Kur bėga Šešupė
 • Oi neverk, matušėle!
 • Tėvynės dainos
 • Eina garsas
 • Pirmyn į kovą!
 • Želigovskiui Vilnių pagrobus
 • Nepriklausomybę atgavus
 • Kovoj dėl šviesesnės ateities
 • Senelio skundas
 • Daina (Už Raseinių, ant Dubysos...)
 • Daina (Ar skauda man širdį? Oi ne, oi ne!..)
 • Neužmiršuolė gėlė
 • Dainų šventei
 • Skurdžioj valandoj
 • Slenka debesys pilkos
 • Rudens dienos
 • Nenoriu sapnų
 • Ko siekiu ir alkstu
 • Pasitikėjimas savimi
 • Kas tas paslaptis suprastų...
 • Sudieu
 • Išvažiuojant
 • Draugo liūdesys
 • Širdis ir protas
 • Nutrūko – nesumegsi
 • Paskutinis akordas
 • Jaunos dienos
 • Dienų sielvartai
 • Beturčiams
 • Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai...
 • Suvargusiems
 • Liūdesys
 • Senatvė
 • Ne vienas metas, risčia prabėgęs...
 • Varpai
 • Taip atsilyginta
 • Mano moksladraugiams
 • Vintas
 • Skausmo balsas
 • Spjauki, drauguži, į viską!
 • Tautos pabėgėliams
 • Lietuva – didvyrių žemė
 • Apsaugok, Viešpatie!
 • Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės...
 • Nuolat verkšlenantiems politikams
 • Kai kam
 • Laikinosios sostinės skerdyklai
 • Mūzos pavojuje
 • Vilija (Neris)
 • Vilnius
 • Trakų pilis
 • Nevėžis per karą
 • Lietuva didž[iojo] karo metu
 • Nuo Birutės kalno
 • Minija
 • Ant Drūkšės ežero
 • Alpių viršūnės
 • Rigi Kulm
 • Ant Neapolio užtakos
 • Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)
 • Išliksiu aš gyvas paveiksle tame...
 • Dievo meilė
 • Dvi žvaigždi
 • Saulei tekant
 • Rūtų vainikas
 • Praeitis
 • Troškimai
 • Sonnet à Victor Hugo
 • Roma
 • Milžinų kapai
 • Šatrijos kalnas
 • Medvėgalio kalnas
 • Dyvitis
 • Užkeiktas Skapiškio varpas
 • Ant Punios kalno
 • Jūratė ir Kastytis
 • Čičinskas

Vertimai iš indų „Rigvedos“:

 • Daiktų pradžia
 • Malda į Agnį
 • Varūnui
 • Surjai (Saulei)
 • Nežinomam dievui
 • Čiaurika pančasika

Eilėraščiai neįėję į „Lyriką“:

 • Lietuvis ir giria
 • Viltis
 • Skausmo skundas
 • Laiškai
 • Vakaro mintys
: 2 Prekės

Charakteristikos

Autorius
Maironis
Leidimo metai
2024
Įrišimas
minkštas
Psl.
240
Leidykla
„Margi raštai"

27 kitų prekių šioje kategorijoje :