Vilniaus miesto istorija (spec. įrišimas)

Vilniaus miesto istorija (spec. įrišimas)

27,00 €
  • Autorius Mykolas Balinskis
  • Iš lenkų k. vertė Ona Slavėnaitė, Irena Katilienė
  • Iš lotynų k. vertė Jūratė Baronienė
  • Psl. 492
  • Įrišimas kietas
  • Formatas (mm) 155x245
  • Leidykla „Mintis"
  • Leidimo metai 2007
  • ISBN 978-5-417-00907-5
: Mintis
check Turime
Kiekis

Mykolo Balinskio (1794–1864) dvitomė „Vilniaus miesto istorija“ pirmą kartą leidžiama lietuviškai. Vilniaus istoriografijos pradininko veikalas, išspausdintas 1836–1837 m., apima Vilniaus istoriją nuo miesto įkūrimo iki Stepono Batoro mirties. Autorius surinko ir panaudojo daugybę istorijos šaltinių, kurie neišliko iki mūsų dienų. Tai vertingas informacijos šaltinis istorikams, kultūrologams ir visiems skaitytojams, besidomintiems senąja Vilniaus miesto ir bendra ikikrikščioniškos Lietuvos valstybės istorija.

„Vilniaus miesto istorija" atskleidžia miesto raidą nuo pagonybės pabaigos iki pat didžiojo kunigaikščio Švitrigailos valdymo pradžios 1387–1431 ir iki Stepono Batoro mirties arba 1430–1586 metus.

Mykolas Balinskis:
„Rašydamas istoriją miesto, kuris bemaž du šimtmečiu buvo vienos iš galingiausių Šiaurės Europos šalių sostinė, o vėliau net iki mūsų laikų, buvo tapęs Lietuvos mokslo centru, vyriausiosios valdžios pagrindine buveine, turėjau du tikslu: ne tik stengiausi įvairiose kronikose ir senovės laikų rankraščiuose aptikti tuos padavimus, kurie liudija Vilniaus pradmenis, tas teises ir daugybę privilegijų, kuriomis jo gyventojai nuo senų laikų naudojosi, ne tik amžininkų atmintyje atgaivinti ankstesnius, keletos amžių, įvykius, dėjusius toje sostinėje, bet dargi prisidėti, kiek man tema ir galimybės leis, prie kai kurių įvykių Lietuvos istorijoje aiškinimo.

Mums patiems mažai tėra pažįstami, Europai visai nežinomi, istorijos įvykiai, riterių žygiais ir sumaniausia Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Jogailos ir Vytauto politika garsūs, istorija Tautos, mažam plote išsitenkančios, kuri pati viena, savo pagonybėj užsisklendusi nuo kitų Europos šalių, įstengė vien savo pačios ištverme atremti baisius mongolų antpuolius, užvaldyti Rusią ir nesileisti pavergiama Prūsijos Kryžiuočių Ordino godžių grobikų.

Tokie įvykiai nėra pasaulio šviesuomenei neįdomūs, tačiau tam, kad juos būtų galima nuodugniai atskleisti ir parašyti Lietuvių Tautos Istoriją, vertą to vardo, be kitų sąlygų pirma reikia gerai susipažinti su ištakom istorijos atskirų šios šalies miestų, o tad būtent jos sostinės. Šiuo tatai veikalu pastarojo dalyko imamasi."

 

Ieškote originalios dovanos? Padovanokite senuoju būdu įrištą knygą ir praturtinkite savo ar savo bičiulių biblioteką išskirtiniu rankų darbo leidiniu.Originalus rankų darbo įrišimas odiniais arba pusiau odiniais, audiniais trauktais viršeliais.

Daugiau apie įrišimo paslaugą - meninis spaudinių įrišimas kietais viršeliais.

: 2 Prekės

Charakteristikos

ISBN / EAN
978-5-417-00907-5
Autorius
Mykolas Balinskis
Leidimo metai
2007
Įrišimas
kietas
Psl.
492
Formatas (mm)
143x235
Leidykla
„Mintis"
lenkų k. vertė Ona Slavėnaitė, Irena Katilienė.

14 kitų prekių šioje kategorijoje :