Miško ploto planas ir nusavinimo aktas Padidinti

Tik internetu

Miško ploto planas ir nusavinimo aktas

1,45 €

Charakteristikos

Leidimo metai2013
SudarytojasP. Lasinskas
Formatas (mm)PDF
Leidykla„Mintis"
Elektroninė knygaTaip

Apie prekę

Miško ploto planas ir nusavinimo aktas

Cituojant šaltinį, nurodyti: Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentas F. 1248, ap. 2, b. 373, l. 76 ir F. 1248, ap. 2, b. 373, l. 75

Skaitytojų dėmesiui siūloma Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma medžiaga leis tyrinėtojams ir plačiajam skaitytojų ratui išsamiau susipažinti su Č. Milošo gimtinės – Šateinių dvaro praeitimi, senelių Kunatų (Kunatt) ir motinos Veronikos Milošienės gyvenimu prieškario Lietuvoje, jų santykiais su vietos administracija, Šateiniuose vykdyta žemės reforma, dėl kurios Milošų šeima neteko dalies žemės, Č. Milošo studijomis universitete, jo motinos globota pradžios mokykla. Šeimos susirašinėjimas su oficialiomis įstaigomis atskleidžia jų gyvenimo Lietuvoje specifiką, santykius su vietos gyventojais, o Šateinių dvaro žemių sklypų brėžiniai leidžia susidaryti įspūdį apie tai, kaip dvaras atrodė XX a. 3–4 dešimtmečiais. Ši medžiaga gali sudominti ne vien Č. Milošo biografijos, bet ir prieškario Lietuvos tyrinėtojus, lokalinės istorijos specialistus, nes teikia žinių apie ano meto gyventojų santykius su valstybine valdžia, švietimo sistema.

****

Česlovas Milošas (1911–2004) – pasaulinio mąsto poetas ir rašytojas, Nobelio premijos laureatas, vaikystėje ir jaunystėje gyvenęs Lietuvoje, vėliau Lenkijoje, JAV, Prancūzijoje. Dar 1930 metais, studijuodamas Vilniuje, Stepono Batoro universitete, kaip poetas debiutavo  žurnale „Alma Mater Vilnensis“. 1935–1936 m. dirbo Vilniaus, nuo 1937 m. Varšuvos radijo stotyje, 1939 m. rudenį Vokietijai užpuolus Lenkiją, vyko į frontą kaip korespondentas. Vokiečiams užėmus Lenkijos teritoriją, nelegaliai per Rumuniją atvyko į Vilnių. Sovietams okupavus Lietuvą, išvyko atgal į Varšuvą iki lenkų sukilimo numalšinimo 1944 m., vėliau iki karo pabaigos gyveno Krokuvoje. Gyvendamas Varšuvoje prisidėjo gelbėjant žydų šeimas nuo holokausto. 1945–1951 m. ėjo Lenkijos Liaudies Respublikos kultūros atašė pareigas Paryžiuje ir Niujorke, tačiau nepritapo prie sovietinės santvarkos ir 1951 m. Paryžiuje kreipėsi dėl politinio prieglobsčio. Sovietinėje Lenkijoje Č. Milošo kūriniai buvo uždrausti. Paryžiuje Č. Milošas gyveno iki 1960 m., bendradarbiavo su Ježio Giedroico redaguojamu leidiniu „Kultūra“. 1960–1993 m. gyveno JAV, buvo Berklio universiteto Kalifornijoje Slavų kalbų ir literatūros skyriaus profesoriumi. 1980 m. Č. Milošui įteikta Nobelio literatūros premija. 1993 m. jis sugrįžo į Lenkiją, iki mirties gyveno Krokuvoje.

Č. Milošas  kelių dešimčių populiarių literatūros kurinių – romanų, apysakų, poezijos rinkinių autorius. Jie rašyti gimtąja lenkų kalba ir išversti į lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir kitas kalbas. Tiek savo kūriniuose, tiek viešuose pasisakymuose Č. Milošas visuomet pasisakė už pažiūrų ir kūrybos laisvę, už dvasinių vertybių pirmenybę žmogaus gyvenime ir jų išsaugojimo ateičiai svarbą.

Rašytojas ne kartą (pradedant 1992 m.) lankėsi valstybingumą atkūrusioje Lietuvoje, tapo Lietuvos rašytojų sąjungos garbės nariu, Kėdainių miesto garbės piliečiu. Lietuvą jis laikė savo gimtuoju kraštu, o tėvynės paieškos tema visuomet buvo viena svarbesnių jo kūryboje. Gyvendamas emigracijoje, Č. Milošas nuolatos domėjosi Lietuva, palaikė ryšius su Vladu Drėma, Juozu Urbšiu, Vytautu Kavoliu, Tomu Venclova ir kitais lietuvių inteligentais, vertė lietuvių poeziją į lenkų kalbą, dalyvavo „Santaros-Šviesos“ suvažiavimuose. Jo kūrybiniam palikimui, vėlyvajai biografijai skirta nemažai tyrinėtojų dėmesio (paminėtinos Č. Milošo biografo Andžejaus Farnašeko, literatūrologų Aleksandro Fuito, Agnieškos Kasinskajos pastangos), tačiau rašytojo vaikystės metai Kėdainių krašte, studijos Vilniaus universitete, jo giminės istorija dėl informacijos stokos iki šiol dar nepakankamai nušviesti. 

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Miško ploto planas ir nusavinimo aktas

Miško ploto planas ir nusavinimo aktas