Создание. Часть 1, Часть 2 (Sutvėrimas. I dalis, II dalis)

Nauja prekė

3,99 €

Charakteristikos

ISBN / EAN978-9955-832-65-2
AutoriusMarija Pat
Leidimo metai2012
Įrišimasminkštas
Psl.Pirma dalis - 224, antra - 156
Formatas (mm)210x150

Apie prekę

Часть 1

В романе «Создание» стираются грани между действительностью и вымыслом. Молодой человек Рольф Даркасов по воле Неведомой Силы живет в зачарованном лесу, с детства испытывая ужасы и страдания. Он пытается оттуда вырваться, но после каждой попытки возвращается вновь: голубой лес не отпускает его, словно наказывая за пороки предков.

Запутавшись в собственных мыслях и действиях, он решается открыть свои сокровенные тайны скромному священнику. Рольф рассказывает ему о каждом прожитом дне, о бесконечной любви к матери и нежных чувствах к единственной женщине, которую он не имел морального права любить.

Свою странную и одинокую жизнь он приносит в жертву невинному человеческому созданию, разделяя с ним невзгоды и короткие моменты радости. Рольф свыкся со своим положением узника голубого леса и почти ничего не желает менять.

1 dalis

Romane „Sutvėrimas“ išnyksta riba tarp tikrovės ir fikcijos. Jaunas žmogus Rolfas Darkasovas, paslaptingos jėgos valia, gyvena užkerėtame miške, nuo mažens patirdamas siaubą ir kančią. Jis bando iš ten ištrūkti, tačiau po kiekvieno bandymo grįžta atgal: žydrasis miškas jo nepaleidžia, tarsi bausdamas už protėvių nuodėmes.

Susipainiojęs savo mintyse ir veiksmuose, jis pasiryžta atverti slapčiausias savo sielos kerteles kukliam kunigui. Rolfas jam pasakoja apie kiekvieną pragyventą dieną, apie begalinę meilę motinai ir švelnius jausmus vienintelei moteriai, kurios mylėti jis neturėjo moralinės teisės.

Savo keistą ir vienišą gyvenimą jis aukoja nekaltam žmogiškajam padarui, dalinantis su juo rūpesčiais bei trumpomis džiugesio akimirkomis. Rolfas apsiprato su savo, kalinio, padėtimi žydrajame miške ir beveik nieko nenori keisti.

Часть 2 

Вторая часть является предысторией романа «Создание». Она не удаляется от рассказанного в первой части книги, напротив, помогает понять, о каких событиях повествуется ранее. Здесь Рольф знакомится с реальным миром, но не может примириться с существующими порядками. Его снова манит к себе голубой лес. 

Чередуясь с переживаниями Рольфа, описаны судьбы людей из далекого прошлого, которые переплетаются с настоящим и так или иначе тесно связаны с его судьбой. В придуманной стране Белгории возможно все, поэтому в этой части книги использовано больше фантастических чем драматических сцен.

В конце сочинения изложены факты, на основании которых возникла идея написать книгу, насыщенную вымыслом, мистикой и элементами ужасов.

2 dalis

Antroji dalis yra romano „Sutvėrimas“ priešistorė. Ji nenutolsta nuo pirmos knygos dalies turinio, priešingai, padeda suprasti, apie kokius įvykius pasakojama. Čia Rolfas susipažįsta su realiu pasauliu, tačiau negali susitaikyti su esama tvarka. Jį ir vėl vilioja pas save žydrasis miškas. 

Pakaitomis su Rolfo išgyvenimais, aprašomi žmonių iš tolimos praeities likimai, kurie persipina su dabartimi ir vienaip arba kitaip glaudžiai susiję su jo likimu. Išgalvotoje šalyje Belgorijoje viskas įmanoma, todėl šioje knygos dalyje yra naudojama daugiau fantastinių negu dramatiškų scenų.

Kūrinio pabaigoje išdėstyti faktai, kurių pagrindu kilo idėja parašyti šią knygą, turtingą prasimanymais, mistika bei siaubo elementais. 

 

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Создание. Часть 1, Часть 2 (Sutvėrimas. I dalis, II dalis)

Создание. Часть 1, Часть 2 (Sutvėrimas. I dalis, II dalis)

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: