Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė The Art Work: Surface, Figure, Meaning 52 Padidinti

Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė The Art Work: Surface, Figure, Meaning 52

Nauja prekė

 • Sudarytoja dr. Dalia Klajumienė
 • Formatas (mm) 200x270
 • Įrišimas minkštas
 • Psl. 280
 • ISBN 978-9955-854-46-3
 • Leidimo metai 2009
 • Leidykla „Vilniaus dailės akademija"

Smulkiau

Šiuo metu prekės neturime

7,80 €

Charakteristikos

ISBN / EAN978-9955-854-46-3
Leidimo metai2009
Sudarytojasdr. Dalia Klajumienė
Įrišimasminkštas
Psl.280
Formatas (mm)200x270
Leidykla„Vilniaus dailės akademija"

Apie prekę

Leidinyje „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“ aptariamas meno kūrinys, kaip pirminis ir svarbiausias dailės istorijos ir dailės kritikos tyrimo objektas, iškeliantis įvairių, atribucijos, istorinio konteksto, metodologijos klausimų. Moksliniuose straipsniuose analizuojami meno kūriniai ir jų laikmečių nulemtos reikšmės, diskutuojama kūrinių analizės metodologiniais klausimais, ryškinant šiuolaikinius meno kūrinių matymo ir supratimo ypatumus, jų skaitymo būdus. Tyrinėjimų chronologinės ribos neapibrėžtos kokiu nors vienu istoriniu laikotarpiu, bet apėmė nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų iki šiuolaikinės Lietuvos kultūros. Plati laiko skalė leido geriau suvokti dailės kūrinio matymo ir suvokimo kaitos dėsningumus, atskleidė tyrinėjimų problemas ir aktualijas.

Leidinyje publikuojama 19 straipsnių, analizuojančių ir padedančių geriau suvokti XVII–XXI a. pradžios meno kūrinius ir jų perskaitymo būdus. Plačią ir įvairialypę meno kūrinių analizę bei interpretacijas pristato dailės istorikai, restauratoriai, muziejininkai, paveldosaugos specialistai iš Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos dailės muziejaus, P. Gudyno restauravimo centro, Prano Domšaičio galerijos, Nacionalinės dailės galerijos, Kultūros, filosofijos ir meno instituto, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus.
 

TURINYS 

Tojana Račiūnaitė
STEBUKLINGASIS ATVAIZDAS IR JO APLINKA . LORETO ŠVČ. MERGELĖ MARIJA IŠ VALKININKŲ / 7
The Miraculous Image and its Setting. The Blessed Virgin Mary of Loreto at Valkininkai (Summary) / 30

Algimantas Vaineikis
TYTUVĖNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS BAŽNYČIOS DIDŽIOJO ALTORIAUS 
PAVEIKSLO DIEVO MOTINA SU KŪDIKIU VAIZDO IR MEDŽIAGINĖS STRUKTŪROS
TRANSFORMACIJOS / 31
The Transformations of the Image and Material Structure of the Painting Our Lady With Child from the High Altar of the Blessed Virgin Mary Church in Tytuvėnai (Summary) / 46
 
Rūta Janonienė
APIE APRE IŠKIMO PAVEIKSLĄ IŠ VILNIAUS BERNARDINŲ BAŽNYČIOS / 47
On the Annunciation Painting From St Francis and St Bernardino Church in Vilnius (Summary) / 57
 
Jolanta Zabulytė
XVI A. ALSĖDŽIŲ PAMINKLO TIPOLOGINĖ PROBLEMATIKA / 59
The Typological Problem of Eighteenth-Century Alsėdžiai Monument (Summary) / 75
 
Gražina Marija Martinaitienė
ŠLOVEI IR PAGRAŽINIMUI IŠAUSTAS / 77
Woven to Glorify and Adorn (Summary) / 86
 
Dalia Klajumienė, Alvira Vaitulevičienė
XIX A. VILNIAUS GYVENAMŲJŲ NAMŲ INTERJERŲ POLICHROMINIS DEKORAS / 87
Polychrome Interior Décor of Nineteenth-Century Residential Houses in Vilnius
(Summary) / 106
 
Dalia Klajumienė, Neringa Šarkauskaitė
2006–2008 M. ATIDENGTA IR RESTAURUOTA XIX–XX A. PRADŽIOS SIENŲ TAPYBA VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETE (UNIVERSITETO G. 7) / 107
Wall Paintings of the Turn of the 19th - 20th Centuries Uncovered and Restored in the Faculty of History of Vilnius University (Universiteto St 7) in 2006–2008 (Summary) / 122
 
Dalia Tarandaitė
JERONIMO ST ROINOVSKIO PORTRETO MĮSLĖS / 123
The Riddles of the Portrait of Jeronimas Stroinovskis (Summary) / 134
 
Violeta Krištopaitytė
NAUJI ATRADIMAI NACIONALINIAME M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUJE IR GALIMI INTERPRETACINIAI JŲ ASPEKTAI / 135
New Discoveries in the National M. K. Čiurlionis Museum of Art and their Possible Interpretations (Summary) / 149
 
Jolita Mulevičiūtė
APIE FERDINANDO RUŠČICO PEIZAŽINĖS TAPYBOS KONTEKSTUS / 151
On the Context of the Landscape Painting of Ferdynand Ruszczyc (Summary) / 164
 
Ilona Mažeikienė
STANISŁAWAS SZUKALSKIS: KŪRYBA BE KOMPROMISŲ / 165
Stanisław Szukalski: Art without Compromise (Summary) / 181
 
Kristina Jokubavičienė
NEŽINOMŲ PRANO DOMŠAIČIO KŪRINIŲ PAIEŠKOS / 183
In Search for Unknown Works of Pranas Domšaitis (Summary) / 190
 
Vidmantas Jankauskas
ISTORINĖS LIETUVOS VAIZDAI XIX A. ANTROSIOS PUSĖS VARŠUVOS ILIUSTRUOTUOSE SAVAITRAŠČIUOSE / 191
The Views of Historic Lithuania in the Illustrated Warsaw Weeklies from the Second Half of the 19th Century (Summary) / 209
 
Regina Urbonienė
VILNIAUS ALB UMAS : ISTORINĖS IR NŪDIENOS REFLEKSIJOS / 211
The Vilnius Album: Reflections Historical and Contemporary (Summary) / 223
 
Linas Lukoševičius
ANTANO GUDAIČIO MEDŽIAGINIAI TAPYBOS TYRIMAI / 225
Material Investigation of Antanas Gudaitis’ Painting (Summary) / 232
 
Margarita Janušonienė
AVINĖLIO SIMBOLIO METAMORFOZĖ SAKRALINĖJE IR PASAULIETINĖJE DAILĖJE / 233
Metamorphosis of the Lamb Symbol in Sacral and Secular Art (Summary) / 242
 
Milda Žvirblytė
PAVEIKSLAS KAIP EKRANAS: PSICHOANALITINIS IR KINEMATOGRAFINIS POŽIŪRIAI / 243
Painting as Screen: Between Psychoanalysis and Cinematography (Summary) / 254
 
Lina Michelkevičė
DALYVAVIMO ESTETIKA: ANALITINIŲ IR KRITINIŲ PRIEIGŲ PAIEŠKOS / 255
Participatory Aesthetics: In Search of Analytical and Critical Approach (Summary) / 266
 
Tautvydas Bajarkevičius
TARPDISCIPLININIAI GARSO MENO KONTEKSTAI / 267
Interdisciplinary Contexts of Sound Art (Summary) / 272
 
AUTORIŲ DĖMESIUI
Acta Academiae Artium Vilnensis (AAV) publikacijų rengimo principai / 273

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė The Art Work: Surface, Figure, Meaning 52

Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė The Art Work: Surface, Figure, Meaning 52

 • Sudarytoja dr. Dalia Klajumienė
 • Formatas (mm) 200x270
 • Įrišimas minkštas
 • Psl. 280
 • ISBN 978-9955-854-46-3
 • Leidimo metai 2009
 • Leidykla „Vilniaus dailės akademija"

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: