Advertising
Advertising
e-šaltiniai
E-šaltiniai – elektroniniai leidiniai arba elektroninių dokumentų rinkiniai, pateikiami pdf formatu. Tai – pirminė informacija, sudaryta iš archyvinių dokumentų, saugomų šalies ar privačiuose archyvuose. Kiekviename dokumente nurodoma saugojimo vieta ir jeigu yra inventorinis saugomo originalaus dokumento numeris. Pirminiai elektroniniai šaltini...
E-šaltiniai – elektroniniai leidiniai arba elektroninių dokumentų rinkiniai, pateikiami pdf formatu. Tai – pirminė informacija, sudaryta iš archyvinių dokumentų, saugomų šalies ar privačiuose archyvuose. Kiekviename dokumente nurodoma saugojimo vieta ir jeigu yra inventorinis saugomo originalaus dokumento numeris. Pirminiai elektroniniai šaltiniai skirti tyrinėtojams ir besidomintiems skaitytojams lengviau ir išsamiau susipažinti su tam tikru istoriniu įvykiu ar žymių asmenybių, jų šeimų biografija.
Plačiau

e-šaltiniai Šioje kategorijoje prekių nėra.

Subkategorijos

  • Č. Milošo šeimos...
    Povilo Lasinsko sudarytame elektroniniame leidinyje publikuojami garsiojo rašytojo Nobelio premijos laureato Č. Milošo (1911–2004) bei jo šeimos gyvenimą tarpukario Lietuvoje apimantys dokumentai, leidžiantys iš dalies atkurti ankstyvąjį Č. Milošo gyvenimo etapą – jo vaikystę Kėdainių krašte , studijas Vilniaus Stepono Batoro universitete. Kita dokumentų grupė atskleidžia senelių Kunatų, Č. Milošo motinos Veronikos Milošienės atvykimo į Lietuvą ir jų santykius su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis bei Kėdainių krašto gyventojais šalyje XX amžiaus 4 dešimtmečio viduryje vykdant žemės reformą ir nusavinant dalį šeimai priklausančių valdų. V. Milošienės globotos mokyklos ir Č. Milošo universitetinė byla – įdomūs Lietuvos švietimo istorijos puslapiai. Č. Milošo kūrybinio įkvėpimo šaltinio – Šatenių dvaro brėžiniai bei aprašymai galės sudominti, lokaline istorija (Kėdainių krašto, Šatenių gyvenviete) besidominčius tyrinėtojus. Ši medžiaga gali būti įdomi ir literatūrologams, Milošo rašytinio palikimo analitikams, kadangi rašytojo kūrybą veikė jo artima aplinka, kraštovaizdis, jaunystėje besiformuojanti pasaulėžiūra.